Ustrońskie Spotkania Teatralne

adres: 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
tel. +48 33 854 29 06, +48 33 854 56 05
e-mail: mdk@ustron.pl
www.mdk-ustron.ox.pl

organizator: Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
dyrektor: Barbara Nawrotek-Żmijewska
edycja XXI
12–15 marca 2019

program: Ściana Teatr Żelazny, Katowice; występy laureatów XIV Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych; Za lepsze czasy Scena na Piętrze, Poznań; Cudowna terapia, reż.Dariusz Taraszkiewicz