Ogólnopolski Przegląd Impro dla Dzieci „Wiosełko”

adres: 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 17/4
tel. +48 668 678 030
e-mail: kontakt@kulmiasto.pl
www.kulmiasto.pl

organizator: Fundacja Inkubator Kultury "Kulmiasto"
współorganizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Miejski Teatr Miniatura
koordynator: Małgorzata Tremiszewska

edycja IV (w ramach VIII Gdańskiego Festiwalu Impro Podaj Wiosło)
7 kwietnia 2019
program: warsztaty impro
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19