Fundacja Przyjaciół Sztuk „Aurea Porta”

adres: 00-676 Warszawa, Marszałkowska 55/73 lok. 1a
tel. 22 754 41 25
e-mail: aureaporta.fundacja@gmail.com
www.aureaporta.eu

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Era Schaeffera

prezes: Marek Frąckowiak (zm. 6.11.2017)
menadżer: Krystyna Gierłowska