Dział Teatralny Muzeum Narodowego

adres: 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 18
tel. +48 58 552 12 70-71 wew. 145,146
e-mail: osn@mng.gda.pl, teatralny@mng.gda.pl, m.abramowicz@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl
c/o Pałac Opatów

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Małgorzata Abramowicz