Fundacja Theatrum Gedanense

adres: 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 11/13
tel. /fax +48 58 301 34 11, +48 58 305 68 00
e-mail: info@ftg.pl
www.ftg.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Szekspirowski

prezes: Jacek Walczykowski