Gdański Teatr Szekspirowski

adres: 80-818 Gdańsk, ul. Bogusławskiego 1
tel. +48 58 351 01 51
e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
www.teatrszekspirowski.pl
c/o Fundacja Theatrum Gedanense

czytania, wykłady, itp:
> Festiwal Szekspirowski

dyrektor: Jerzy Limon
zastępca dyrektora: Maciej Sowiński