Teatr Bulwarowy „Kuźnica”

adres: 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18
tel. +41 254 30 94
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www:
c/o Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od jesieni 2016 roku.
kierownik: Michał Ośka
kierownictwo: Ewa Pająk

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: