Biuro Festiwalowe Impart 2016

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala teatralno-koncertowa na 567 miejsc (471 na parterze, 96 na balkonie), scena o powierzchni ok. 150 m2, nagłośnienie, oświetlenie, 6 garderób; sala kameralna na 200 miejsc siedzących, scena o powierzchni ok. 50 m2, nagłośnienie, świetlenie, 2 garderoby