Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

adres: 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
tel. +48 58 320 29 76, +48 58 305 26 80 (fax)
e-mail: office@laznia.pl, lazniaoffice@gmail.com
www.laznia.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jadwiga Charzyńska