Instytut im. Jerzego Grotowskiego

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27, 9,5 m × 1,5 m bez widowni, do 70 miejsc, pełne wyposażenie; Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32, 10 m × 14 m bez widowni, do 90 miejsc, pełne wyposażenie; Brzezinka, leśna baza Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Brzezinka k. Oleśnicy, 9 m × 10 m bez widowni, do 40 miejsc, pełne wyposażenie; Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70), do 400 miejsc, ruchoma widownia