Centrum Kultury i Promocji

adres: 23-204 Kraśnik, al. Niepodległości 44
tel. /fax +48 81 825 63 36
e-mail: ckip@krasnik.eu
www.kultura.krasnik.eu

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora: Michał Zimowski
sala widowiskowo-kinowa wyposażona w 375 miejsca siedzące (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wymiary sceny: 15 m x 10 m, 3 garderoby