Drama Point

adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 14 lok. 72
tel. +48 501 280 754, +48 502 376 141
e-mail: studiodramapoint@gmail.com
www.dramapoint.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Ewa Ostrowska-Kunert