Fundacja Wojciecha Pszoniaka „Kurtyna w Górę”

adres: 00-432 Warszawa, ul. Górnosląska 16/29
tel.
e-mail: fundacja@kurtynawgore.org
www.kurtynawgore.org

czytania, wykłady, itp:

prezes: Wojciech Pszoniak