Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

adres: 50-071 Wrocław, pl. Wolności 7a
tel. +48 71 347 16 90
e-mail: muzeum@mmw.pl
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_teatru/muzeum_teatru.html

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Małgorzata Bruder