Centrum Kultury i Sztuki

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-kinowo na 325 miejsc, pow. 362 m², nagłośnienie, oświetlenie; sala „Studio”, na 90 miejsc w rzędach lub 40 przy stolikach, pow. 162 m², nagłośnienie, oświetlenie, fortepian klasy koncertowej marki Calisia; kameralna sala koncertowa Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie o powierzchni 180 m2, liczba miejsc do siedzenia 226 (w układzie: parter 130, galeria I p. 48, galeria II p. 48), fortepian