Teatr Okoliczności

adres: Kraków,
tel.
e-mail: julia.lizurek@gmail.com, myisztuka@gmail.com
www.teatrokolicznosci.wordpress.com

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od stycznia 2015.
lider: Julia Lizurek
zespół: Wika Mazurowska, Sylwia Prokop, Jadwiga Wąsacz, Vivienne Znamirowska, Nina Żółtańska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: