Przegląd Teatralny „Małe formy – wielkie kreacje”

adres: 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12-14
tel. +48 52 32 55 560
e-mail: rezerwacje@mck-bydgoszcz.pl
www.mck-bydgoszcz.pl

organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury, Impresariat Artystyczny itd.
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja: 3-4 grudnia 2017