Horyniec-Zdrój Artfestiwal

adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 4
tel. +48 501 373 838, +48 601 664 659
e-mail: teatralny.zdroj@czuly.pl
www.teatralnyzdroj.pl

organizator: Fundacja Czułego Barbarzyńcy w Warszawie

adres korespondencyjny:
ul. Piwna 20/26, 02-265 Warszawa
dyrektor: Tomasz Brzozowski
kurator programowy ds. teatru: Katarzyna Herman
koordynator festiwalu: Elżbieta Szymańska
edycja III
6 lipca – 18 sierpnia 2019

w programie teatralnym: Mikołajska 23, reż. Mateusz Bednarkiewicz