Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR

adres: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 24/12
tel. +48 600 735 933
e-mail: stowarzyszenie@sia-jantar.pl
www.sia-jantar.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Jacek Piątek