Dom Kultury Praga

adres: 03-474 Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 2
tel. +48 22 618 41 51, +48 22 511 24 54 (fax)
e-mail: sekretariat@dkpraga.pl
www.dkpraga.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Katarzyna Sołtys