Międzynarodowy Festiwal Teatrów Impro IMPRODROM

adres: 85-056 Bydgoszcz, Marcinkowskiego 12-14
tel. 52 32 55 540, +48 52 325 55 51
e-mail: dyrekcja@mok-bydgoszcz.pl
www.mck-bydgoszcz.pl

organizator: Miejskie Centrum Kultury
dyrektor: Marzena Matowska
edycja V
4–7 października 2018

w programie festiwalu występy improwizowane grup z Polski, Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii