Fundacja Studio TM

adres: 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4
tel. +48 694 691 537
e-mail: fundacja@studiotm.pl
www.studiotm.pl

czytania, wykłady, itp:
Teatr Grodzki "Pod Basztami"

prezes: Dorota Anyż