Miejski Ośrodek Kultury

adres: 67-200 Głogów, pl. Konstytucji 3 Maja 2
tel. +48 76 833 65 70, +48 76 833 65 70 (fax)
e-mail: sekretariat@mok.glogow.pl
www.mok.glogow.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Bartłomiej Adamczak