ITAN- Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego

adres: 33-306 Kraków, ul. Konfederacka 6
tel. +48 609 598 977
e-mail: teatr.itan@interia.pl
www.teatritan.pl

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2012 roku.
kierownik: Artur Dziurman
zespół: Mieczysław Baczański, Janusz Bąk, Krzysztof Bartosz, Adam Bubka, Barbara Cekiera, Iwona Chamielec, Danuta Damek, Mariusz Długopolski, Barbara Dyduła, Janina Filip, Maciej Jackowski, Joanna Koczara, Mariusz Koczara, Adam Łysek, Wanda Mizik, Henryk Redkiewicz, Magdalena Sokoławska, Helena Suchan, Renata Szczepaniak, Małgorzata Walkosz, Stanisław Zając

Karol Wojtyła - Brat naszego Boga

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Cyganeria

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Czarna dama na wesoło

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Hiob

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Kot w butach

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Karol Wojtyła - Promieniowanie ojcowstwa

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Kot w butach

Data: Lipiec 2019
Miejce: V Festiwal Teatrów Ulicznych
Miasto: Toruń

Wyjazdy zagraniczne: