Fundacja Inkubator Kultury "Kulmiasto"

adres: 80-433 Gdańsk, Waryńskiego 17/4
tel.
e-mail: kontakt@kulmiasto.pl
www.kulmiasto.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Trójmiejskich Improwizatorów „Podaj Pagaj"
Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło”
Ogólnopolski Przegląd Impro dla Dzieci „Wiosełko”

prezes: Weronika Maria Uziak