Instytut Kultury Miejskiej

adres: 80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40
tel. +48 58 760 72 16, +48 58 760 72 15 (fax)
e-mail: sekretariat@ikm.gda.pl
www.ikm.gda.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Aleksandra Szymańska