Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

adres: 40-003 Katowice, ul. Teatralna 4
tel. +48 32 251 75 63, +48 32 200 06 69
e-mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl
www.instytutkorfantego.pl

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora: Zygmunt Woźniczka