Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

adres: 85-033 Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6
tel. +48 52 585 15 01
e-mail: sekretariat@kpck.pl
www.kpck.pl

Wojewódzkie Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", "Miłośnik Teatru Lalek", "Rycerze Słowa"
Teatr Form Różnych "Nasza Klasa"

dyrektor: Ewa Krupa