Białowieski Ośrodek Kultury

adres: 17-230 Białowieża, Sportowa 1
tel. +48 85 681 24 60, +48 85 681 24 87 (fax)
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Marek Zubrycki
sala dawnego kina "Żubr" na 156 miejsc