Miejski Ośrodek Kultury

adres: 42-480 Poręba, ul. Mickiewicza 2
tel. /fax +48 32 677 10 73, +48 517 905 774
e-mail: biuro@mokporeba.pl
www.mokporeba.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Karolina Ostrowska