Śródmiejski Teatr Muzyczny

adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 7
tel. +48 22 629 32 06
e-mail:
www.mdk.waw.pl/index.php/srodmiejski-teatr-muzyczny
c/o Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od września 2009.
kierownik artystyczny: Antoniusz Dietzius

choreograf: Anna Gwarek, przygotowanie wokalne: Anastazja Simińska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: