Fundacja TKwadrat

adres: 00-004 Warszawa, ul. Marszałkowska 138/61
tel. +48 22 826 96 37 wew. 106
e-mail: fundacjatk@teatrkwadrat.pl
www.teatrkwadrat.pl/o-teatrze/fundacja-tkwadrat

czytania, wykłady, itp:

prezes: Małgorzata Nejman