Centrum Kultury Młodych

adres: 93-021 Łódź, ul. Lokatorska 13
tel. +48 42 684 24 02
e-mail: ckm@ckm.lodz.pl
www.ckm.lodz.pl

czytania, wykłady, itp:
Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM

dyrektor: Artur Gierula