Niepubliczny Teatr Impresaryjny „SCENA TAM2”

adres: 62-800 Kalisz, ul. Widok 102/8
tel. +48 601 790 688
e-mail: tam2@tam2.pl, impresariat@tam2.pl
www:

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w marcu 1993 roku.

dyrektor: Anna Rusek-Wasiak
prezes: Tomasz Wasiak

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: