Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

adres: 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. +48 12 420 49 50 (centr.)
e-mail: sekretariat@dworek.eu
www.dworek.eu

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Renata Głowacka