Miejski Teatr Polityczny

adres: 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 67
tel.
e-mail:
www:

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2017 roku.
kierownik: Przemysław Wojcieszek
zespół: Michał Bajor, Sylwester Dąbrowski, Adrianna Jendroszek, Paweł Palcat, Aleksandra Pałka, Michał Surówka

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: