Polski Instytut Sztuki Filmowej

adres: 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2
tel. +48 22 102 64 00
e-mail: pisf@pisf.pl
www.pisf.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Radosław Śmigulski