AB PRODUCTION Przebindowski Jakub

adres: 02-482 Warszawa, ul. Szczera 12 c
tel. +48 604 751 034, +48 22 863 90 04
e-mail: cubacao@wp.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

właściciel: Jakub Przebindowski
WYJAZDY KRAJOWE
Frida. Życie sztuka rewolucja: XLI Barbórkowa Drama Teatralna, Tarnobrzeg