Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

adres: 30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
tel. +48 12 442 77 70, +48 12 421 28 40 (fax)
e-mail: cricoteka@cricoteka.pl
www.news.cricoteka.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Natalia Zarzecka