Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-kinowa na 226 miejsc, klimatyzacja