POLUNIMA (Polski Ośrodek Lalkarski)

adres: 15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1
tel. +48 85 742 50 31 wew. 128
e-mail: polunima.biuro@gmail.com
www.polunima.pl

czytania, wykłady, itp:

prezydent: Jacek Malinowski