Teatr Wyższego Seminarium Duchownego

adres: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. +48 41 368 02 96, +48 885 343 195
e-mail: teatr.wsdk@gmail.com
www.wsd.kielce.pl

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od lat 70. XX wieku.
dyrektor: alumn Dawid Dzienniak
opiekun: ks. Stefan Radziszewski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: