Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

adres: 30-535 Kraków, ul. Krakusa 7
tel. +48 12 430 43 00
e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl
www.bibliotekapiosenki.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Waldemar Domański