Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN

adres: 31-020 Kraków, ul. św. Marka 22
tel. +48 721 206 243
e-mail: sten.krakow@gmail.com
www.stenkrakow.pl

czytania, wykłady, itp:
Letni Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

prezes: Jacek Milczanowski