Stowarzyszenie "Stara Oliwa" - Dom Zarazy

adres: 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 496 / 6
tel. +48 517 305 983
e-mail: staraoliwa@gmail.com, danuta.poczman@wp.pl
www.staraoliwa.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Danuta Rolke-Poczman