Centrum Sportu i Kultury

adres: 08-400 Garwolin, ul. Nadwodna 1
tel. +48 25 682 20 51
e-mail: sekretariat@csik.garwolin.pl
www.csik.garwolin.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jarosław Kargol