Fundacja Inqubator Teatralny

adres: 41-902 Bytom, ul. Północna 60
tel. +48 507 702 727
e-mail: kontakt@inqubatorteatralny.pl
www.inqubatorteatralny.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Jagoda Danuta Stuła