Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego

adres: 31-023 Kraków, pl. Świętego Ducha 1
tel.
e-mail: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl
www.stypendiumwyspianskiego.pl

czytania, wykłady, itp:

przewodniczący Stowarzyszenia: Krzysztof Głuchowski