Raciborskie Centrum Kultury

adres: 47-400 Racibórz, ul. Chopina 21
tel. +48 32 415 31 72, +48 32 415 25 40 (fax)
e-mail: sekretariat@rck.com.pl, rck@rck.com.pl
www.rck.com.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Joanna Maksym-Benczew
sala widowiskowa na 540 miejsc, oświetlenie, nagłosnienie; sala kameralna na 100 miejsc