Ośrodek Kultury i Sztuki

adres: 50-101 Wrocław, Rynek Ratusz 24
tel. +48 71 344 28 64
e-mail: sekretariat@okis.pl
www.okis.pl

czytania, wykłady, itp:
Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

dyrektor: Igor Wójcik